Duyu Bütünlüğü Nedir?

 

• Çevremizle (sosyal ve fiziksel) olan etkileşimimizde vücudumuzu etkili bir biçimde kullanabilmemizi sağlamak için, vücudumuz ve çevremizden gelen duyuları organize eden nörolojik bir işlemdir. Beyin bu işlemi günlük yaşam aktivitelerinde kullanır.

 

Duyu Bütünlüğü Fonksiyon Bozukluğu Nedir?

 

• Vücuttan ve çevreden duyu bilgisini alma, bu bilgiyi organize etme ve onu günlük yaşamda kullanmada zorluk
• Duyu girdisi ve motor yanıt arasındaki akışın bozulması
• En büyük sorun duyu sinirlerinin beyine doğru davranışları oluşturması için yeterli bilgi sağlayamamasıdır.

 

Duyu Bütünlüğü Bozukluklarının İşaretleri

 

• Hiperaktivite ve dikkat bozuklukları
• Davranışsal problemler
• İşitme ve konuşma gecikmesi
• Beden ve duyu farkındalığındaki zayıflık
• Motor planlama bozuklukları
• Okulda öğrenme güçlükleri
• Özgüven eksikliği
• Ergenlik çağında problemler
• Duyu bütünlüğü bozuklukları en çok yaygın gelişimsel bozuklar spektrumu içinde görülsede kliniksel çalışmalar bir çok tanı grubunda da (cerebral palsi, down sendromu, gelişimsel gerilikler gibi) bu bozukluklara rastlanılmaktadır ve duyu bütünleme programı ile desteklenmelidir.

 

Duyu Bütünlüğü Tedavisi

 

• Temelde beyin yapılarının değişebilirlik ve modifiye olabilirliğine dayanır. (Plastisite)
• Tedavide hedef, belirli beyin seviyelerine yönelecek uyarıyı sağlama, olgunlaşma yada daha normal fonksiyon göstermesini sağlama ve tüm bilgierin bütünleştirilmesi için beyne yardımcı olmaktır.
• Ne kadar çok duyu o kadar çok motor yanıt

Tedavide amaç,

• Çocuğun önce derste daha sonra günlük yaşamda doğru davranışlar oluşturmasını sağlamak
• Doğal çevrede (evde,okuldave toplumda) birleştirilen eğitim
• Çocuğun vücudundan ve çevreden gelen duyusal bilgiyi sorgulama,destekleme,değerlendirme için aile ve eğitimcinin beraber çalışması

 

Tedavide Nelere Dikkat Etmeliyiz?

 

• Dört temel ilke uygulanmalıdır
• Davet etme
• Uygun (adaptif ) yanıt
• Aktif katılım
• Çocuğu yönlendirme
• Fırsat eğitimi
• Aktiviteler oyun şeklinde olmalıdır
• Yeterli motivasyon
• Çocuğun kendini güvende ve rahat hissettiği ortamlar
• Fiziksel yorgunluğun olmadığı zamanları doğru belirlemek
• Çocuğun ilgisini çekebilecek materyal ve oyuncakların belirlenmesi
• Çocukla konuşurken onların dünyayı nasıl algıladıklarını anlamaya çalışmak
• Komutların kısa ve net olması
• Göz kontağının kurulmasına dikkat edilmeli
• Ödül veya ceza sisteminin doğru belirlenmesi
• Oyun sırasında sözel olarak doğru geribildirim verilmesi (doğru oldumu?,neden yapamadın?vs..)
• Eğer çocuk yapamıyorsa önce model olmak
• Günlük yaşamda öz bakım becerilerinde bağımsızlığı sağlamak

 

Aileler Nelere Dikkat Etmeli?

 

• Çocuklar evde kendi hallerine bırakılmamalıdır .
• Çocuğun zarar verme düşüncesi ile yaptığı aktiveteler sürdürülmemelidir. (yastık atma, çocuğun vurması gibi)
• Cesareti kırılmamalıdır(hayır güzel olmadı demek yerine daha iyi olabilir gibi)
• Aktivite süreleri çok uzun tutulmamalıdır.

MODÜLASYON BOZUKLUĞU ÇOCUĞUN VERDİĞİ TEPKİLER

• DUYU SAVUNMACILIĞI
• Hafif ve beklenmedik dokunma uyarılarına, yüksek frekanslı seslere, görsel uyarılar,kokular veya tatlara aşırı tepki
• KAPANMA DAVRANIŞI ( SHUT DOWN)
• Aktiviteleri çok yavaş ve isteksiz yapmak